Tarkoitus

Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto on vuonna 1953 perustettu yleishyödyllinen säätiö, jonka peruspääoman on lahjoittanut merenkulkuneuvos Antti Wihuri. Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea ihmiskunnan henkistä ja taloudellista kehitystä.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla palkintoja vähintään kolmen vuoden välein tunnustukseksi rakentavasta työstä, joka on erinomaisesti edistänyt ja kehittänyt ihmiskunnan henkistä ja taloudellista kehitystä. Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto jakaa erityisesti Wihurin Sibelius-palkintoa kansainvälisesti tunnetuiksi ja tunnustetuiksi tulleille eteville säveltäjille.

Palkintoja voivat saada sekä yksityiset henkilöt että yhteisöt kansallisuuteen katsomatta.

Wihurin kansainvälisten palkintojen rahasto on jakanut kaikkiaan 41 palkintoa, joista 21 Wihurin kansainvälistä palkintoa tieteentekijöille ja 20 Wihurin Sibelius-palkintoa säveltäjille. Palkintojen suuruus on ollut nykyrahassa 30 000–150 000 euroa.