Emmanuel Saez

Wihuri International Prize 2023

Professori Emmanuel Saez (s. 1972, Espanja) toimii taloustieteen professorina Kalifornian yliopistossa Berkeleyssa. Hän on maailmanlaajuisesti tunnustettu julkisen talouden tutkija, joka on kehittänyt merkittävällä tavalla hyvinvointivaltion rahoituksen, rakenteiden ja kehityksen tutkimusta.

Saez on tutkinut poikkeuksellisen laajasti useita hyvinvointivaltion kannalta keskeisiä teemoja ja niiden välisiä yhteyksiä. Hän tarkastelee esimerkiksi verotukseen ja tulonjakoon liittyviä kysymyksiä yhdistelemällä teoriaa ja empiirisiä menetelmiä uudella tavalla, ja on työssään tuonut taloustieteen teoriaa lähemmäs päätöksenteon arkea. Saez on tehnyt myös merkittävää työtä maailmanlaajuisten tutkimusaineistojen muodostamisessa.

Akateemisen tutkimuksen lisäksi Saez osallistuu aktiivisesti käytännön asiantuntijatyöhön ja ottaa työnsä kautta kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Saez kasvoi Ranskassa, mutta muutti Yhdysvaltoihin nuorena opiskelijana ja väitteli taloustieteen tohtoriksi Massachusetts Institute of Technology -korkeakoulusta vuonna 1999. Hän toimi taloustieteen apulaisprofessorina Harvardin yliopistossa vuosina 1999–2002 ennen siirtymistään Kalifornian yliopistoon.

Yksi Saezin keskeinen tutkimusteema on toimivan vero- ja sosiaaliturvajärjestelmän suunnittelu: kuinka rakennetaan vero- ja etuusjärjestelmä, joka muodostaa hyvinvointivaltion selkärangan, mutta samalla aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa talouden toiminnalle?

Tällä alueella Saez on laajentanut erittäin merkittävällä tavalla taloustieteen Nobelin saaneen James Mirrleesin työtä. Hänen työnsä tulokset kertovat sekä sopivasta verotuksen kokonaistasosta – eli siitä, kuinka suuren hyvinvointivaltion voimme tarkoituksenmukaisesti ylläpitää – että verotuksen rakenteesta, eli siitä, miten progressiivista verotus on, ja kenelle verotaakka kohdistuu.

Saez on mahdollistanut myös uudenlaisen, hyvinvointivaltion perusteiden empiirisen tutkimuksen.Hänen työnsä pohjalta on syntynyt yksi tämän hetken julkisen talouden empiirisen tutkimuksen merkittävimmistä osa-alueista, jossa arvioidaan vero- ja tulonsiirtojärjestelmän vaikutuksia tulonmuodostukseen taloudessa.

Kolmas Saezin keskeinen tutkimusteema on taloudellisen eriarvoisuuden tutkimus. Yhdessä muun muassa Thomas Pikettyn ja Gabriel Zucmanin kanssa hän on rakentanut eri maiden aineistoja yhdistävän ja eriarvoisuuden kehityksen kuvaamisessa keskeisen World Inequality -tietokannan, joka päivittyy jatkuvasti. Piketty ja Saez tuottivat Top income share -sarjan, joka dokumentoi Yhdysvaltojen tulojen keskittymisen dramaattista kasvua vuodesta 1980 lähtien ja on ollut laajasti käytössä julkisessa keskustelussa. Saezin viimeaikainen työ Zucmanin kanssa on kuvannut Yhdysvaltojen progressiivisen verotuksen rapautumista ja tapoja uudistaa sitä tällä vuosisadalla.

Saez on julkaissut tutkimusartikkeleita kaikissa taloustieteen merkittävimmissä tiedejulkaisussa, ja hänen tutkimuksiinsa on viitattu yli 63 000 kertaa (Google Scholar). Saez on saanut John Bates Clark -mitalin (2009), jonka usein sanotaan olevan toiseksi tärkein taloustieteen palkinto Nobelin jälkeen. Lisäksi hänelle on myönnetty poikkeuksellisesta lahjakkuudesta omalla alalla jaettava MacArthur Fellowship -palkinto (2010) ja Harvardin yliopiston kunniatutkinto (2019).

Kaikki kansallisuudet ↓

Kaikki vuodet ↓

Kaikki toimialat ↓

 • Valitse kansallisuus
 • Kaikki
 • Canada
 • Denmark
 • Finland
 • Netherlands
 • Sweden
 • Switzerland
 • UK
 • USA
 • Valitse vuosi
 • Kaikki
 • 2023
 • 2020
 • 2017
 • 2015
 • 2012
 • 2003
 • 1997
 • 1994
 • 1991
 • 1988
 • 1985
 • 1983
 • 1982
 • 1979
 • 1976
 • 1971
 • 1968
 • 1961
 • 1958
 • Valitse toimiala
 • Kaikki
 • Agricultural Economics
 • Architecture
 • Atmospheric Science
 • Bioeconomics
 • Climate Change Research
 • Economics
 • Forestry
 • Global sustainable land use and food systems
 • Mathematics
 • Medical Biochemistry
 • Medicine
 • Metallurgy
 • Meteorology
 • Music
 • Nutrition
 • Peace Research
 • Pediatrics
 • Philosophy
 • Physics
 • Technical Physics